Tel. +372 698 8703
E-mail: info@dominusinkasso.ee
Esileht > Teenused
PRINDI
Teenused

Inkassomenetlus on vajalik kui Teie võlgnikud oma kohustusi täita ei suuda või hoiduvad sellest teadlikult kõrvale. Tihti esineb juhuseid, kus tsiviilõigusliku tehinguga püütakse varjata pettust või kelmust, mis aga on  Karistusseadustiku kohaselt kriminaalkaristuse kaasa toovad süüteod. Selliste asjaolude väljaselgitamine ja teatavaks tegemine on sageli veenvaks argumendiks, mis paneb võlgniku  kiirelt ja kohtuväliselt oma võlga tasuma. Vajadusel aitame koostada avaldust kriminaalmenetluse alustamiseks. Kohtuväline võlgnevuse sissenõudmine asendub kohtuliku  sissenõudmisega juhul kui võlgnikuga ei saada ühendust või ta ei täida kohtuvälises menetluses saavutatud kokkuleppeid.
  • Kohtuväline võlgade sissenõudmine
  • Kohtulik võlgade sissenõudmine
  • Esindamine hagimenetluses
  • Esindamine täitevmenetluses
  • Esindamine pankrotimenetluses